Omgevingswet & Bal besluit

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegelijkertijd is dan ook de Regeling bodemkwaliteit uit 2022 van kracht. Dit brengt enkele verplichtingen voor u mee. Lees meer hieronder of neem contact op.

Waarom een nieuwe (omgevings)wet?

De huidige wetgeving werd als te ingewikkeld beschouwd voor particulieren, bedrijfsleven en overheden. Het aanvragen van veel verschillende vergunningen (denk aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, milieuvergunningen, lozingsvergunningen etc.) zorgt voor lange vergunnings- en afstemmingsprocedures. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Alle informatie over de totale leefomgeving wordt gebundeld, zoals bodem, lucht, water, natuur, geluid en grondeigendom. Zo moet het makkelijker en sneller worden om ruimtelijke projecten te vergunnen en te handhaven.
parallax background
parallax background

Vragen over de nieuwe Omgevingswet?