Verplichting tot gecertificeerd herstel of inspectie na een jaarlijkse bedrijfsinterne controle

Vloeistofdichte bodemvoorzieningen moeten minimaal jaarlijks worden gecontroleerd. Dit heet de bedrijfsinterne controle (BIC). Als eigenaar van de vloeistofdichte bodemvoorziening voert u deze controle zelf uit of laat u deze uitvoeren. Wanneer er bij de jaarlijkse bedrijfsinterne controle gebreken of beschadigingen zijn geconstateerd moet u deze tijdig laten herstellen. Aan het herstel en aan de controle van het herstel zijn in het Bal eisen gesteld.
parallax background

Na reparatie van het gerepareerde deel moet dit opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur.

De deskundig inspecteur moet werkzaam zijn bij een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC17020 en een accreditatie voor AS SIKB 6700. Wanneer het herstel plaatsvindt door een aannemer met een BRL SIKB 7700 is een herinspectie niet nodig. De aannemer zal dan een bewijs van herstel onder certificaat (BHOC) afgeven. De aannemer dient in het juiste bezit te zijn van het BRL SIKB 7700 voor de te herstellen gebreken (denk hierbij aan herstelwerk van beton, asfalt, coating of voegafdichtingen)

Deze informatie is afkomstig van de website www.iplo.nl