Nieuwe begrippen voor vloeistofdichte en vloeistofkerende voorzieningen

In het Bal zijn de begrippen vloeistofdichte vloer en vloeistofkerende vloer herzien. De volgende termen worden nu gehanteerd voor dit type bodembeschermende voorzieningen: Vloeistofdichte bodemvoorziening, de Aaneengesloten bodemvoorziening en de Elementenbodemvoorziening.
parallax background

Vloeistofdichte voorziening wordt een Vloeistofdichte bodemvoorziening genoemd.

Dit betreft een vloer, verharding, bedrijfsriolering of andere constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen. Het inspecteren hiervan moet plaatsvinden door een deskundig inspecteur werkzaam bij een inspectiebureau met een erkenning voor bodemintermediair en een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC17020 met een accreditatie voor AS SIKB 6700 en de bijbehorende Protocollen. De inspectieverplichting geldt vervolgens elke 6 jaar.

De vloeistofkerende voorziening bestaat in het Bal uit:
  • Aaneengesloten bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.
  • Elementenbodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht

Deze informatie is afkomstig van de website www.iplo.nl