Verplichting tot de inspectie van de bedrijfsriolering bij een vloeistofdichte bodemvoorziening

In het Bal is de verplichting opgenomen om de bedrijfsriolering die aangesloten is op een vloeistofdichte bodemvoorziening te laten inspecteren op vloeistofdichtheid. Hierbij geldt in de meeste gevallen een overgangstermijn van 3 jaar voor rioleringen die zijn aangelegd voor 2024. Bedrijfsriolering aangelegd vanaf 2024 moeten worden geïnspecteerd op vloeistofdichtheid.
parallax background

Bedrijfsriolering aangelegd vanaf 1 januari 2024 moet geïnspecteerd worden op vloeistofdichtheid.

 De inspectie moet plaatsvinden door een deskundig inspecteur werkzaam bij een inspectiebureau met een erkenning voor bodemintermediair en een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC17020 met een accreditatie voor AS SIKB 6700 en Protocol 6703. De inspectieverplichting geldt vervolgens elke 6 jaar. Bestaande bedrijfsriolering aangelegd voor 1 januari 2024 moet geïnspecteerd worden op vloeistofdichtheid. Hierbij geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Dus uiterlijk 31 december 2026. De inspectie moet plaatsvinden door een deskundig inspecteur werkzaam bij een inspectiebureau met een erkenning voor bodemintermediair en een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC17020 met een accreditatie voor AS SIKB 6700 en Protocol 6703. Als een inspectie niet mogelijk is volgens Protocol 6703 dan kan de CUR 2001-3 worden toegepast. Hierbij wordt volgens de uitgangspunten van de CUR 2001- 3 een onderhouds- en inspectieprogramma opgesteld. In dit programma wordt aangegeven welke onderdelen van de bedrijfsriolering wel of niet geïnspecteerd kunnen worden met Protocol 6703 of met een camera-inspectie. 

ABV Haukes kan u ondersteunen met het opstellen van een beheerplan

Deze informatie is afkomstig van de website www.iplo.nl