Bodemrisicoanalyses

(BB-CVM)

Door het laten uitvoeren van een zogeheten activiteitenanalyse en/of bodemrisico-analyse krijgt u een goed beeld van de te treffen maatregelen.

De bodemrisicoanalyse wordt uitgevoerd volgens het Best Beschikbare Techniek (BBT) document BB-CVM (Bodembeschermde Combinatie van Voorzieningen en Maatregelen). Voorheen was dit de Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende voorzieningen (NRB). Met de uitkomsten van de analyse stellen we voor u de noodzakelijke frequentie vast voor het uitvoeren van de 6-jaarlijkse inspecties en jaarlijkse bedrijfsinterne controles van vloeistofdichte voorzieningen en de frequenties van vloeistofkerende voorzieningen. Vaak zijn met beheersmaatregelen vloeistofkerende voorzieningen al voldoende om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. Onze adviseurs bekijken wat het beste aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen. Geen bodembelasting betekent niks meer doen met NRB. Maar er zijn ook andere opties, hiervoor adviseren we contact met ons op te nemen. Ook voor hulp of uitbesteding bij het beoordelen van uw bodembeschermende voorzieningen kunt u bij ons terecht.