Bedrijfsinterne controle

Om te voorkomen dat een afgegeven Verklaring Vloeistofdichte Voorziening voortijdig haar geldigheid verliest moet u 1 x per jaar een bedrijfsinterne controle uitvoeren of uit laten voeren. Deze controle kunt u zelf doen of uitbesteden aan een van onze specialisten.

Verplichte controle na herstel

Na reparatie van het gerepareerde deel moet dit opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur werkzaam bij een inspectiebureau met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC17020 en AS SIKB 6700. Wanneer het herstel plaatsvindt door een aannemer met een BRL SIKB 7700 is een herinspectie niet nodig. De aannemer zal dan een bewijs van herstel onder certificaat (BHOC) afgeven. De aannemer dient in het juiste bezit te zijn van het BRL SIKB 7700 voor de te herstellen gebreken (denk hierbij aan herstelwerk van beton, asfalt, coating of voegafdichtingen). Twijfelt u over de juiste keuze, neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.


Neem nu contact met ons op