Bedrijfsinterne controle

Om te voorkomen dat een afgegeven Verklaring Vloeistofdichte Voorziening voortijdig haar geldigheid verliest moet u 1 x per jaar een bedrijfsinterne controle uitvoeren of uit laten voeren. Deze controle kunt u zelf doen of uitbesteden aan een van onze specialisten.

We worden regelmatig gevraagd de bodembeschermende voorzieningen te inspecteren van tankputten en bovengrondse opslagtanks.

U heeft dus de garantie dat de inspectie wordt uitgevoerd door een van onze deskundige en gekwalificeerde inspecteurs. Wij houden ook voor u in de gaten wanneer de bedrijfsinterne controle moet plaatsvinden, zodat u verder niets hoeft te doen. Hoogstens een kopje koffie regelen voor de inspecteur.


Neem nu contact met ons op