Er komt heel wat kijken bij het veilig en schoon houden van onze Nederlandse bodem.

Vanuit wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan hoe uw organisatie hiermee om moet gaan.


En waarschijnlijk heeft uw organisatie zelf ook ambities op dat gebied: wat wilt uw organisatie doen om bodemvervuiling te voorkomen en hiermee uw bedrijfscontinuïteit en veiligheid te borgen? En als er dan toch iets gebeurt, hoe wordt er bij schade gehandeld? Met onderstaande vier stappen helpen wij u op weg.

1. Wet- en regelgeving


Wet- en regelgeving verplichten u beleid te voeren en maatregelen te treffen om veiligheid te waarborgen en bodemvervuiling te voorkomen.

Voor antwoorden op al uw vragen over wet- en regelgeving bij het organiseren van bodembescherming, hebben wij specialisten klaar staan.
LEES MEER

1. Wet- en regelgeving


Verschillende wet- en regelgeving verplichten u beleid te voeren en maatregelen te treffen om bodemverontreiniging en bodemvervuiling te voorkomen.

Voor antwoorden op al uw vragen over wet- en regelgeving bij het organiseren van bodembescherming, hebben wij specialisten klaar staan.
LEES MEER


2. Bodemrisicoanalyses


Als u weet met welke bodemrisico’s uw organisatie te maken kan krijgen, kunt u hiervoor passende maatregelen treffen.

Door het laten uitvoeren van een bodemrisicoanalyse (NRB) krijgt u hiervan een goed beeld. De uitkomsten van de analyse dienen tevens als basis voor verdere noodzakelijke maatregelen.
LEES MEER

2. Bodemrisicoanalyses


Als u weet met welke bodemrisico’s uw organisatie te maken kan krijgen, kunt u hiervoor passende maatregelen treffen.

Door het laten uitvoeren van een bodemrisicoanalyse (NRB) krijgt u hiervan een goed beeld. De uitkomsten van de analyse dienen tevens als basis voor verdere noodzakelijke maatregelen.
LEES MEER


3. Uitvoering inspecties en keuringen


Met de uitkomsten van de bodemrisicoanalyse weet u welke noodzakelijke maatregelen er getroffen moeten worden.

Het uitvoeren van inspecties en keuringen is ons vak! We zijn thuis in alle wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen die te maken hebben met bodembescherming en helpen u graag. Hieronder hebben we alle mogelijkheden voor u op een rij gezet.
LEES MEER

3. Uitvoering inspecties en keuringen


Met de uitkomsten van de bodemrisicoanalyse weet u welke noodzakelijke maatregelen er getroffen moeten worden.

Het uitvoeren van inspecties en keuringen is ons vak! We zijn thuis in alle wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen die te maken hebben met bodembescherming en helpen u graag. Hieronder hebben we alle mogelijkheden voor u op een rij gezet.
LEES MEER4. Continueren


Het organiseren van bodembescherming is nooit klaar!

Het vraagt om het bijhouden van het beheer, het onderhoud en de inspectie van de bodembeschermende voorzieningen.
LEES MEER


4. Continueren


Het organiseren van bodembescherming is nooit klaar!

Het vraagt om het bijhouden van het beheer, het onderhoud en de inspectie van de bodembeschermende voorzieningen.
LEES MEER