Bodemrisicoanalyses (NRB)

Als u weet met welke bodemrisico’s uw organisatie te maken kan krijgen, kunt u hiervoor passende maatregelen treffen.


Activiteitenanalyse en Bodemrisicoanalyses (NRB)

Door het laten uitvoeren van een zogeheten activiteitenanalyse en/of bodemrisico-analyse krijgt u een goed beeld van de te treffen maatregelen. Met de uitkomsten van de analyse stellen we voor u de noodzakelijke frequentie vast voor het uitvoeren van de 6-jaarlijkse inspecties en jaarlijkse bedrijfsinterne controles van vloeistofdichte voorzieningen en de frequenties van vloeistofkerende voorzieningen. Vaak zijn met beheersmaatregelen vloeistofkerende voorzieningen al voldoende om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. Onze adviseurs bekijken wat het beste aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen. Ook voor hulp of uitbesteding bij het beoordelen van uw vloeistofkerende voorzieningen kunt u bij ons terecht. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling en de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico' centraal. Voorzieningen en maatregelen moeten zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten. Dit kunnen wij voor u in kaart brengen met een activiteitenanalyse en of bodemrisicoanalyse.

  • Conform Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
  • In heel Nederland
  • Advies op maat
  • Duurzame oplossing

Neem contact met ons op
 
parallax background