NEN 858 inspecties

Afscheidingsinstallaties, ook wel oliebenzineafscheider (OBAS) genoemd, zijn aangesloten aan het einde van een bedrijfsriolering. De afscheidingsinstallaties moeten periodiek worden gekeurd op functioneren volgens de NEN 858-2.

Een afscheiderinstallatie moet periodiek worden gecontroleerd. 2 keer per jaar moet de sliblaag en de drijfslaag worden gecontroleerd. 1 keer per 5 jaar moet de technische staat worden beoordeeld van de afscheiding installatie. Hierbij wordt gecontroleerd op de algemene staat van functioneren, en de bouwkundige staat. Tevens dient de vloeistofdichtheid te worden bepaald dit kan visueel of met een hydrologische test. ABV Haukes kan de ½ jaarlijkse en 5 jaarlijkse keuringen voor u uitvoeren.


Neem nu contact met ons op