ABV: De Aaneengesloten BodemVoorziening

Met een aaneengesloten bodemvoorziening (voorheen de vloeistofkerende vloer, verharding of een lekbak) bent u in staat om vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren, zodat deze kunnen worden opgeruimd voordat bodemverontreiniging of bodemvervuiling plaatsvindt.

Met een aaneengesloten bodemvoorziening kan ook een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt.

Met een aaneengesloten bodemvoorziening, zoals een betonvloer, asfaltverharding of een lekbak bent u in staat om vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren zodat deze tijdige kunnen worden opgeruimd voordat bodemverontreiniging of bodemvervuiling plaatsvindt. Omdat aaneengesloten bodemvoorzieningen stoffen maar tijdelijk keren, gelden daaraan gekoppeld altijd beheersmaatregelen, zoals instructies en middelen om vrijgekomen stoffen te kunnen opruimen. Met een rapportage van ons kunt u aantonen dat uw aaneengesloten bodemvoorzieningen en de bijbehorende beheersmaatregelen voldoen aan de door bevoegd gezag gestelde eisen om de bodem te beschermen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een elementen bodemvoorziening toe te passen. Een elementenbodemvoorziening zijn meestal niet afgedichte prefab betonelementen maar zelfs een trottoir van betontegels of klinkers kunnen aan deze classificatie voldoen.


Neem nu contact met ons op