Vloeistofkerende voorziening

Met een vloeistofkerende vloer, verharding of een lekbak bent u in staat om vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren, zodat deze kunnen worden opgeruimd voordat bodemverontreiniging of bodemvervuiling plaatsvindt.

Met een vloeistofkerende voorziening kan ook een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt.

Met een vloeistofkerende vloer, verharding of een lekbak bent u in staat om vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren zodat deze kunnen worden opgeruimd voordat bodemverontreiniging of bodemvervuiling plaatsvindt. Omdat vloeistofkerende voorzieningen stoffen maar tijdelijk keren, gelden daaraan gekoppeld altijd beheersmaatregelen, zoals instructies en middelen om vrijgekomen stoffen te kunnen opruimen. Met een rapportage van ons kunt u aantonen dat uw vloeistofkerende voorzieningen en de bijbehorende beheersmaatregelen voldoen aan de door bevoegd gezag gestelde eisen om de bodem te beschermen.


Neem nu contact met ons op