Geo-elektrische metingen

(protocol 6702)

Op sommige locaties is het niet toegestaan om op basis van een visuele inspectie een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening af te geven. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een foliebakconstructie of opgeslagen materiaal aanwezig is op de vloeistofdichte verharding. Geo-elektrische metingen kunnen ook worden toegepast bij de 15 jaarlijkse inspecties van tanks, bassins en leidingen in de waterlijn van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s).


Geo-elektrische metingen bieden hierbij uitkomst.

Wij kunnen door middel van een geo-elektrische meting onder accreditatie de vloer of verharding inspecteren en u zo een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening overhandigen.


Wat doe je als de markt schreeuwt om vernieuwing?
Precies, dan sla je de handen ineen!

Zo ontstond de samenwerking tussen ABV Haukes en QS. We bundelden onze kennis en kunde en ontwikkelden samen een nieuw, innovatief geo-elektrische meetsysteem. Met GEM² is er een slim, betaalbaar en efficiënt alternatief beschikbaar voor geo-elektrisch meten. We tonen er bovendien mee aan dat voldoen aan de wet- en regelgeving niet duur en ingewikkeld hoeft te zijn.