Beheer- en onderhoudsplan

Naast het uitvoeren van een bodemrisicoanalyse vraagt het bevoegd gezag steeds vaker om een beheer- en onderhoudsplan.

Hierin staan al uw beheermaatregelen bodem beschermende voorzieningen beschreven. Ook prioriteert u hierin de noodzakelijke activiteiten rondom alle bodemrisico’s. U kunt dit natuurlijk ook aan ons over laten. Met het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan nemen wij u het werk uit handen. Daarnaast regelen wij dan ook de verplichte inspecties en controles.