Inspecties van civieltechnische kunstwerken

Kunstwerken inspecteren inspectie brug

Met trots kunnen wij u meedelen dat ABV Haukes haar dienstenpakket heeft uitgebreid met de inspecties van civieltechnische kunstwerken.

Kunstwerken, zoals: bruggen, viaducten, sluizen, kademuren, duikers etc. worden frequent technisch geïnspecteerd om de toestand van een kunstwerk in beeld te brengen. Een en ander conform de CUR-Aanbeveling 117: 2015 en de NEN 2767-4 en alle andere relevante documenten, waarvoor de nodige opleidingen zijn gevolgd. Het beheer van kunstwerken wordt steeds belangrijker, zie ook het ingestorte brug-incident in Italië (augustus 2018).

Rob Haukes (directeur ABV Haukes):

“Onze huidige organisatie is klaar voor deze uitbreiding, de inspectie van kunstwerken sluit naadloos aan op onze huidige core business van visuele inspectie, inspecties van IBC-werken en monitoring. Hiermee kunnen wij onze opdrachtgevers een compleet pakket aanbieden. Onze inspecteurs zijn er klaar voor; er zijn opleidingen gevolgd, in de praktijk kennis opgedaan en de eerste projecten uitgevoerd. De komende maanden zullen wij onze kennis en ervaring nog verder uitbouwen en de scope van dit nieuwe werkveld gaan vergroten”.